วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

ชินราชใบเสมา เนื้อทองคำ สองหน้า กรุวัดหอกลอง (กรุใหม่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก) คุณชัย

ชินราชใบเสมา เนื้อทองคำ สองหน้า กรุวัดหอกลอง (กรุใหม่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก)
ติดต่อคุณชัย 087-5733975
วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

พระชินราช ใบเสมา พิมพ์ใหญ่ฐานสูง เนื้อทองคำ คุณชัย

พระชินราช ใบเสมา พิมพ์ใหญ่ฐานสูง เนื้อทองคำ
กรุใหม่ วัดพระศรีฯ (แตกกรุวัดหอกลอง)
สนใจติดต่อ คุณชัย 087-5733975
พระชินราช ใบเสมา พิมพ์ใหญ่ฐานสูง เนื้อทองคำ หลังนาง คุณชัย

พระชินราช ใบเสมา พิมพ์ใหญ่ฐานสูง เนื้อทองคำ หลังนาง
กรุใหม่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (แตกกรุวัดหอกลอง)
สนใจติดต่อ คุณชัย 087-5733975